Nẹp Đồng Trang Trí

Nẹp Đồng Gân Chữ T

Nẹp Đồng Gân T15MM