Hiển thị một kết quả duy nhất

Nẹp Hoàn Thiện Gờ Chặn – Nẹp Mốc Trát
Sản phẩm được ứng dụng trong giai đoạn tô trát của công trình
– Tạo đường viền kỹ thuật và thẩm mỹ
– Dễ ứng dụng và thi công nhanh, giảm chi phí nhân công hoàn thiện hạng mục
– khắc phục hiện tượng nứt vỡ kém thẩm mỹ do tiếp giáp giữa hai vật liệu khác nhau

Nẹp Chặn Vữa - Mốc Trát

Nẹp Tạo Điểm Dừng PSB015-B

Nẹp Chặn Vữa - Mốc Trát

Nẹp Tạo Điểm Dừng PSB015-W

Nẹp Chặn Vữa - Mốc Trát

Nẹp Chặn Vữa PP012-B

Nẹp Chặn Vữa - Mốc Trát

Nẹp Chặn Vữa PP012-G

Nẹp Chặn Vữa - Mốc Trát

Nẹp Điểm Dừng XL-W

Nẹp Chặn Vữa - Mốc Trát

Nẹp Chặn Vữa PS15-W

Nẹp Chặn Vữa - Mốc Trát

Nẹp Chặn Vữa L21-B

Nẹp Chặn Vữa - Mốc Trát

Nẹp Chuyển Tiếp TD12-W

Nẹp Chặn Vữa - Mốc Trát

Nẹp Chặn Vữa PS12-W