Hiển thị một kết quả duy nhất

Nẹp hoàn thiện góc – Tô Góc
Sản phẩm nẹp tô góc được ứng dụng trong giai đoạn tô trát góc tường, cột, đà, dầm,….
– Tạo góc thẳng đều từ trên xuống dưới
– Dễ ứng dụng, thi công nhanh giảm chi phí nhân công hoàn thiện hạng mục
– Nẹp tô góc còn có công dụng hạn chế tối đa mẻ cạnh

Nẹp Hoàn Thiện Góc - Tô Góc

Nẹp Nhựa Góc Trong YA07

Nẹp Hoàn Thiện Góc - Tô Góc

Nẹp Tô Góc Tường PB02-W

Nẹp Hoàn Thiện Góc - Tô Góc

Nẹp Tô Trát Góc P07-W

Nẹp Hoàn Thiện Góc - Tô Góc

Nẹp Tô Trát Góc AB01-W

Nẹp Hoàn Thiện Góc - Tô Góc

Nẹp Tô Góc P02-B

Nẹp Hoàn Thiện Góc - Tô Góc

Nẹp Tô Góc P07-B

Nẹp Hoàn Thiện Góc - Tô Góc

Nẹp Tô Góc P07-SW