Hiển thị một kết quả duy nhất

Nẹp Chỉ Nước ứng dụng trong giai đoạn tô trát
– Tạo chỉ nước thẳng đều và sắc sảo
– Dễ ứng dụng và thi công nhanh, giảm chi phí nhân công hoàn thiện hàng mục
– Nẹp chỉ nước còn cho góc ngoài hoàn thiện thẳng đều và hạn chế mẻ cạnh
– Khắc phục nhược điểm thi công đắp chỉ hồ truyền thống bị rong rêu bám đen

Nẹp Chỉ Nước (Ngắt nước)

Chỉ Ngắt Nước DL12-B

Nẹp Chỉ Nước (Ngắt nước)

Nẹp Ngắt Nước DL12-W