Hiển thị một kết quả duy nhất

Nẹp Ron – Chỉ Âm Tường
Sản phẩm được ứng dụng trong giai đoạn tô trát hoàn thiện chỉ âm tường trang trí
– Sản phẩm nẹp tạo chỉ âm tường thẳng đều và sắc sảo
– Nẹp ron chỉ âm tường dễ ứng dụng và thi công nhanh chóng giảm chi phí nhân công hoàn thiện hạng mục
– Nẹp chỉ tường khắc phục vấn đề thi công truyền thống sâu cạn không đều, không thẳng và đặc biệt hiệu quả với ứng dụng nhiều chỉ song song, gần nhau

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Phân Cách F10x10mm

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Âm U20mm U-W

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Âm 15mm UV-W

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Âm 30mm UV-W

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Âm 50mm UV-W

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Âm Thạch Cao 12mm UJ-W

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Âm U25mm UV-W

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Âm U20mm UV-B

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Âm U20mm UV-W

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Âm U15mm U-W

Nẹp Ron - Chỉ Âm Tường

Nẹp Ron Âm U10mm U-W