Nẹp Điểm Dừng XL-W

Ứng dụng: Sản phẩm nẹp kết thúc tường vảy cá được sử dụng Ngoài nhà, vách, mặt tiền, vảy cá, sóng
– Tạo điểm dừng thẳng đều và bảo vệ cho lớp tô trát trước các va chạm.
– Đặc biệt hiệu quả cho hình thức tô trát dạng vảy cá.
– Định hướng dòng nước mưa chảy thẳng xuống, ngăn việc chảy ngược vào bên dưới lớp tô trát.