Nẹp Chặn Vữa L21-B

– Tạo điểm kết thúc thẳng đều và đẹp, đặc biệt trong thi công tạo ron âm tường
– Thi công dễ và anh chóng, tiết kiệm chi phí nhân công
– Sản phẩm bền lâu với môi trường