Nẹp Chặn Vữa PP012 – Đen

– Hoàn thiện điểm kết thúc thẳng đều, đẹp và sắc sảo, đặc biệt trong ứng dụng ron âm phân cách các vật liệu khác nhau, sản phẩm được ứng dụng thông dụng tại vị trí tạo điểm phân cách giữa tường và sàn.
– Dễ ứng dụng và hoàn thiện nhanh hạng mục, khi ứng dụng nẹp chặn vữa việc hoàn thiện trở nên đơn giản và nhanh hơn, đẩy nhanh tiến độ công trình, giảm chi phí nhân công.
– Ứng dụng tại nhiều vị trí khác nhau nhưng nẹp chặn vữa còn có công dụng chống ngấm nước tại những điểm có độ ẩm hay nước sinh hoạt thường xuyên ngấm lên chân tường hoặc vị trí ứng dụng.