Nẹp Chống Trơn L41x8

Ứng dụng: Sản phẩm được ứng dụng vị trí thông dụng ở mũi bực cầu trang nội và ngoại thất
– Chống trơn trượt cầu thang
– Vật liệu trang trí cho cầu thang đẹp hơn
– Che khuyết điểm nguyên vật liệu cầu thang tại điểm tiếp giáp mũi bực.