Nẹp Co Giãn Khe Nhiệt – Khe Lún U19mm – Thép Mạ Kẽm

Nẹp co giãn khe nhiệt, khe lún thường được ứng dụng rất nhiều giữa các nhà liền kề nhằm mục đích xử lý khe hở giữa hai khối tường tách biệt hoặc giữa các khối bê tông với nhau, Nẹp khe nhiệt, khe lún có vai trò trang trí và giãn nỡ khi hai khối vật liệu dịch chuyển