Nẹp Ngắt Nước DL12-W

– Kết quả chỉ nước thẳng đểu và sắc nét
– Đặc điểm khác của chỉ gạt nước so với cách thi công truyền thông là chỉ âm, hạn chế tối đa việc rong rêu bám đen khi làm chỉ nổi (đắp chỉ hồ)
– Bảo vệ góc cạnh vị trí ứng dụng nẹp hạn chế mẻ cạnh và cho đường góc thẳng và sắc cạnh
– Dễ thi công (Đó là một trong những lý do ở các nước phát triển thợ sẽ không làm nếu không ứng dụng nẹp chỉ gạt nước)