Nẹp Nhôm Ốp Lát – Bo Góc MY13

– Xử lý chi tiết kỹ thuật góc bo mềm mại, hoặc góc vuông tinh tế khi ứng dụng nẹp ốp lát
– Thi công nhanh chóng và khắc phục lỗi nguyên vật liệu ốp lát như sai lệch của vật liệu, điểm kết thúc vật liều không đồng đều
– Hạn chế tối đa về thời gian mài gạch (liếc cạnh) và rủi ro mẻ cạnh