Nẹp Nhôm U10mm – Nhôm

 Nẹp nhôm trang trí chữ U ứng dụng nhiều trong trang trí nội thất, nhằm tạo chi tiết trang trí cho các hạng mục như đá, gỗ, nhựa, beton,….
– Hoàn thiện chi tiết trang trí tại điểm kết thúc, điểm chuyển tiếp, … cho các hạng mục trang trí nội thất
– Che khuyết điểm của điểm kết thúc vật liệu, cho chi tiết hạng mục tinh tế và thẩm mỹ hơn.
– Giải pháp trang trí hiệu quả cho những thiết kế mới và hiện đại