Nẹp Ốp Gạch Bo Góc Inox YC12

– Trang trí chi tiết hạng mục góc ốp lát
– Che khuyết điểm của nguyên vật liệu tại điểm tiếp xúc và giảm rủi ro va chạm sắc cạnh
– Thi công nhanh chóng và dễ dàng
– Giảm chi phí mài mỏ chim (mài gạch) để tạo góc thẩm mỹ có chi phí rất cao, và thưởng xẩy ra rủi ro là mẻ cạnh gạch.