Nẹp Ron Âm 50mm UV-W

– Tạo ron âm thẳng đều và sắc sảo
– Thi công nhanh chóng, tiết kiệm chi phí nhân công
– Giảm phụ thuộc tay nghề và thợ thi công
– Hán chế tối đa sai sót tô trát khi ứng dụng nẹp hoàn thiện ron âm tường