Nẹp Ron Âm Thạch Cao 12mm UJ-W

– Tạo ron âm trang trí thẳng đều và tinh tế
– Khắc phục lỗi vết nứt múi nối kém thẩm mỹ giữa hai tấm thạch cao chuyển vị
– Thi công nhanh và dễ làm cũng là ưu điểm khi ứng dụng nẹp hoàn thiện ron âm trần thạch cao