Nẹp Ron Âm U20mm U-W

Công dụng:
– Tạo ron chỉ âm thẳng đều, sắc sảo (khác với làm thủ công ron chỉ không thẳng, không sắc cạnh..)
– Tiết kiệm chi phí nhân công (khi ứng dụng nẹp thi công ron chỉ rất nhanh ngược lại với các làm thủ công thì mất rất nhiều thời gian cân chỉnh)