Nẹp Ron Âm U25mm UV-W

– Tạo ron chỉ âm thẳng đều, sắc sảo (khác với làm thủ công ron chỉ không thẳng, không sắc cạnh..)
– Tiết kiệm chi phí nhân công (khi ứng dụng nẹp thi công ron chỉ rất nhanh ngược lại với các làm thủ công thì mất rất nhiều thời gian cân chỉnh)
– Hạn chế sai sót trong xây tô (Mặt bằng của lớp tô phẳng hơn nhờ điểu chuẩn của nẹp..)