Râu Thép – Bát Neo Tường 0.4mm

Tùy vào đặc tính vật liệu cần liên kết mà Râu Thép có các đặc tính về vật lý và hóa học khác nhau. Râu Thép là sản phẩm thép dập định hình dùng vào việc liên kết giữa các cột bê tông, khung sắt, khung gỗ với tường xây (bao gồm gạch đất nung, gạch block, gạch nhẹ không nung)
Có thể diễn tả công dụng của Râu Thép – Thép Râu như sau:
-Cần liên kết các hạng mục công trình theo thiết kế, ví dụ: giữa tường xây và gạch.
-Các loại vật liệu khác nhau, có đặc tính khác nhau do đó cần Râu Thép liên kết, ví dụ giửa cột bê tông, khung gỗ, khung thép và tường xây.
-Các vật liệu giống nhau, nhưng thời gian thi công khác nhau nên để đảm bảo nhu cầu liên kết ta phải sử dụng Râu Thép