Nẹp Lưới Thép V25mm

– Ứng dụng nẹp hỗ trợ cho việc góc thẳng, đều và đẹp
– Thi công nhanh chóng, tiết kiệm chi phí nhận công
– Giảm phụ thuộc tay nghề của thợ khi ứng dụng sản phẩm
– Hạn chế mẻ cạnh khi ứng dụng sản phẩm nẹp hoàn thiện góc bằng thép mạ kẽm
– Hẹn chết nứt đối với ứng dụng sản phẩm nẹp hoàn thiện góc trong.