Nẹp Ốp Góc YS12-Y

–  Nẹp ốp góc gạch là sự an toàn, khi bạn sử dụng nẹp nhựa YS/TT sẽ cho bạn một góc vuông sắc sảo bằng nhựa uPVC, hạn chế rủi ro khi va chạm với góc cạnh, bên cạch đó nẹp ốp góc gạch YS/TT còn là lựa chọn làm điểm nhấn cho chi tiết trang trí.
–  Khi ứng dụng giải pháp vật liệu ốp không phải mài mỏ chim (mài gạch) để tạo góc thẩm mỹ có chi phí rất cao, và thường xẩy ra rủi ro là mẻ cạnh gạch.